Curriculum Vitae

2014 - Heden SBS Broadcasting

Functie: 
Software ontwikkelaar
Technologieën: 
Windows, Unix, MS-SQL, MySQL, SVN, GIT, IIS, SOAP, WCF, .NET, SCRUM
Talen: 
C, C++, C#, SQL

Bij SBS heb ik eerst gewerkt aan het video transcoding platform inclusief het aansturen van Mainconcept filters. Daarna hebben we het complete Video on Demand platform herzien met een nieuwe workflow en met andere externe partners.

2008 - 2014 Centric IT Solutions

Functie: 
Software ontwikkelaar, software architect
Technologieën: 
Windows, ActiveX/COM, VSS, IIS, SOAP, Oracle, WCF, .NET, TFS, ITIL, SCRUM
Talen: 
Delphi, Visual Studio, C, C++ C#, SQL, PL/SQL, XML

Binnen Centric heb ik mij bezig gehouden met de ontwikkeling en onderhoud aan applicaties voor het behandelen van vergunningaanvragen (overheid). Verder heb ik een aantal systemen ontwikkeld voor het communiceren met andere systemen zoals overheid-websites en Document Management systemen.

2008 - 2008 Fugro Nederland

Functie: 
Software development support
Technologieën: 
UNIX, Linux, Solaris, Xwindows, CVS
Talen: 
Perl, cshell, bash, cmake, make

Mijn taken bij Fugro bestonden uit het ondersteunen van ontwikkelaars bij het ontwikkelen van een geoscience applicatie voor meerdere platforms. Ook het ondersteunen bij het zoeken naar bugs viel onder mijn taken.

2005 - 2007 Dexiabank

Functie: 
Software ontwikkelaar en Systeem analist
Technologieën: 
Windows, VSS, ActiveX/COM, COM+, IIS, Oracle, Progress
Talen: 
Delphi/Pascal, ASP, Visual Basic, Javascript, SQL en PL/SQL, HMTL, XML, ITIL

Binnen Dexiabank heb ik meegewerkt aan de software ontwikkeling van intranet en internet applicaties ter ondersteuning van financiële en juridische processen. Ook technisch ontwerp van intranet applicaties.

1997-Heden Six-Pack Software Development

Functie: 
Ontwikkelaar, Systeemanalist, Projectmanager, Eigenaar
Technologieën: 
MS-DOS, Windows, UNIX, ActiveX/COM, MFC, ATL, OWL, SGML, XML, HTML, Crystal Reports
Talen: 
C, C++, Delphi/Pascal, ASP, Java, Javascript, Perl, Visual Basic

In 1997 heb ik samen met een aantal collega's Six-Pack Software Development opgericht. Met dit bedrijf hebben wij vele producties en maatwerkopdrachten uitgevoerd. Wij werkte voor Banken, Uitgeverijen, overheid en Horeca.

Hoewel de nieuwe media nog een belangrijke rol speelden nam het Internet een steeds belangrijkere plaats in.

Vanaf juni 2005 is Six-Pack Software Development ook actief via detachering. De projecten die door mij zijn afgerond worden afzonderlijk vermeld.

1994-1996 Multimedia centrum (Roto Smeets)

Functie: 
Programmeur, Systeemanalist, teamleider
Technologieën: 
MS-DOS, Windows, BDE, BTRIEVE, ActiveX/COM, OWL, Crystal Reports
Talen: 
C, C++, Delphi/Pascal

Het bedrijf ging over in het Multimedia centrum van Roto Smeets De Boer. Hier heb ik het werk aan nieuwe en traditionele media voortgezet. Ik heb een aantal projecten uitgevoerd waarbij de nadruk meestal lag bij het produceren van producten op meerdere media vanuit één bron.

1992-1994 Cynectics Data Modeling Technologies

Functie: 
Programmeur / Systeem analyst
Technologieën: 
MS-DOS, Windows (3.1), BTRIEVE
Talen: 
C

Bij Cynectics heb ik systemen ontworpen gemaakt en onderhouden waarmee, vanuit een bestanden die bedoeld waren voor drukwerk, producten op nieuwe media zoals CD-ROM gemaakt konden worden. Zo konden uitgeverijen als Kluwer, Elsivier en Van Dale met hun bestaande gegevens producten op meerdere media uitgeven.

1987-1991 De Cleyenburgh

Functie: 
Programmeur
Technologieën: 
MS-DOS, Novell, Lantastic, ATNX/NTNX, EDIFACT
Talen: 
BASIC, Assembly (x86), C

Bij De Cleyenburgh heb ik gewerkt aan een Huisartsinformatiesysteem (DECLAMED). Ook heb ik een functiebibliotheek ontwikkeld waarmee het systeem verder werd uitgebreid, en waarmee een kleine versie van het programma gemaakl werd.

Verder heb ik De Cleyenburgh vertegenwoordigd in het 3i project. Dit project had ten doel om de communicatie tussen verschillende medische instellingen te standaardiseren.

1986-1986 IBM

Functie: 
Programmeur
Technologieën: 
MS-DOS
Talen: 
BASIC, Assembly (x86)

Bij IBM heb ik een aantal programma's gemaakt in de taal BASIC en geholpen bij het ontwikkelen van een interactieve cursus.