2008 - 2008 Fugro Nederland

Functie: 
Software development support
Technologieën: 
UNIX, Linux, Solaris, Xwindows, CVS
Talen: 
Perl, cshell, bash, cmake, make

Mijn taken bij Fugro bestonden uit het ondersteunen van ontwikkelaars bij het ontwikkelen van een geoscience applicatie voor meerdere platforms. Ook het ondersteunen bij het zoeken naar bugs viel onder mijn taken.

Activiteiten: 

Ik heb gewerkt systeem waarmee de programmatuur automatisch werd getest op alle ondersteunde platforms, en de resultaten rapporteerde aan de betrokkenen.

Ook heb ik een systeem ontwikkeld waarmee op gestructureerde wijze grote hoeveelheden al dan niet vertrouwelijke data op het systeem konden worden geplaatst en weer gearchiveerd konden worden.