1997-Heden Six-Pack Software Development

Functie: 
Ontwikkelaar, Systeemanalist, Projectmanager, Eigenaar
Technologieën: 
MS-DOS, Windows, UNIX, ActiveX/COM, MFC, ATL, OWL, SGML, XML, HTML, Crystal Reports
Talen: 
C, C++, Delphi/Pascal, ASP, Java, Javascript, Perl, Visual Basic

In 1997 heb ik samen met een aantal collega's Six-Pack Software Development opgericht. Met dit bedrijf hebben wij vele producties en maatwerkopdrachten uitgevoerd. Wij werkte voor Banken, Uitgeverijen, overheid en Horeca.

Hoewel de nieuwe media nog een belangrijke rol speelden nam het Internet een steeds belangrijkere plaats in.

Vanaf juni 2005 is Six-Pack Software Development ook actief via detachering. De projecten die door mij zijn afgerond worden afzonderlijk vermeld.

Activiteiten: 

Omdat mijn taken binnen Six-Pack zeer uiteenlopend zijn volgt hieronder een greep uit de softwareontwikkelingen die ik heb uitgevoerd.

Uzorg: Ontwikkeling van een Windows Service die de communicatie tussen een huisartssysteem en een ziekenhuis systeem verzorgd. Het huisartsen systeem heeft een database met een specifieke API. De service vertaald Queries van het ziekenhuis naar database commando’s en stuurt de informatie in XML terug (beveiliging via SSL)

Uitgeverij Halloween: Ik heb een aantal programma's geschreven t.b.v. het onderwijs. Deze programma's hadden alle het kenmerk dat spelen en leren werdt gecombineerd. De onderwerpen liepen uiteen van leren rekenen tot basisvaadigheden in de zorg.

Rabobank: De Rabobank besteed een deel van haar winst aan schenkingen en leningen voor ontwikkelingsprojecten. Voor de Rabobank Foundation schreef ik een 'project tracking' programma waarmee de projecten konden worden bijgehouden en rapportages konden worden geproduceerd.

Kluwer: De 'Modellen voor de Rechtspraktijk'  is een verzameling ringbanden met modelbrieven voor juridische correspondentie. Ik heb programmatuur geschreven waarmee vanuit de gegevens die bedoeld waren voor de ringbanden een CD-ROM geproduceerd kon worden, met een applicatie om de modellen op te zoeken, in te vullen en te exporteren naar een tekstverwerker of meteen af te drukken.

Later heb ik voor de 'Fiscale Modellen' van Kluwer hetzelfde gedaan.

De ondernemerswijzer was een boek met modelbrieven voor ondernemers. Ik heb programmatuur geschreven zodat deze brieven vanaf CD-ROM konden worden overgenomen, ingevuld, aangepast en afgedrukt.

Voor de uitgave van het ringbandensysteem van de 'Nederlandse Bouwdocumentatie' heb ik in een team van 3 personen programmatuur ontwikkeld waarmee vanuit 1 bron van gegevens zowel de papierenversie en de digitale (CD-ROM) versie gemaakt kon worden. Ook heb ik het Windows programma wat de gegevens op CD-ROM beschikbaar maakte geschreven.